نمایش یک نتیجه

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت ماشین فرز

۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش فرزکاری پیشرفته

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با مینی فرز

۱۸,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

اساس کار با ماشین فرز افقی

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان