شما می توانید درخواست های آموزشی خود را در این قسمت مطرح کنید و ما پس از بررسی، امکان خرید و یا دانلود و گردآوری آن را به شما اعلام خواهیم کرد.  دوره های آموزشی درخواستی بایستی در زمینه های آموزشی مجاز و همگام با قوانین جمهوری اسلامی باشد در غیر اینصورت به آنها رسیدگی نخواهد شد.