Showing 1–12 of 93 results

آموزش های دانشگاه و دانشکده های سرتاسر جهان را در رشته ها و تخصص های مختلف از پزشکی و مهندسی تا هنری و کارگاهی را در سایت بازه تهیه و مشاهده کنید. کلاس های آموزشی تخصصی از بهترین دانشگاه های جهان

آموزش های دانشگاهی

doctors in training 2019

۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش آناتومی بدن انسان

۶۱,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش ان ال پی – دوره جامع

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش ایمپلنت گاید دنتال

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیرنویس انگلیسی

آموزش باغبانی ران فینلی

۱۲,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان