Showing 1–12 of 92 results

آموزش های دانشگاه و دانشکده های سرتاسر جهان را در رشته ها و تخصص های مختلف از پزشکی و مهندسی تا هنری و کارگاهی را در سایت بازه تهیه و مشاهده کنید. کلاس های آموزشی تخصصی از بهترین دانشگاه های جهان

آموزش های دانشگاهی

doctors in training 2019

۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش آناتومی بدن انسان

۳۹,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش آیلتس: دوره جامع آموزشی

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش ان ال پی – دوره جامع

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش ایمپلنت گاید دنتال

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش پریودانتیکس موسسه گاید

۱۳۵,۰۰۰ تومان