مشاهده همه 6 نتیجه

اندودنتیکس – عصب کشی، مجموعه کتاب ها، کورس ها، دوره ها و فیلم های تخصصی آموزش اندو – عصب کشی دندان، مخصوص دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

اندودنتیکس - عصب کشی

درمان مجدد ریشه – رادل

۱۳,۰۰۰ تومان

آزمون های دندانپزشکی

دندانپزشکی دانشگاه میشیگان

۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان