مشاهده همه 8 نتیجه

علوم پایه دندانپزشکی، کتاب ها و فیلم های علوم پایه دندانپزشکی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش دندانپزشکی بالینی

۱۷,۵۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

انتخاب صحیح روکش سرامیک دندان

۱۷,۵۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

بی حسی موضعی در دندانپزشکی

۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آزمون های دندانپزشکی

دندانپزشکی دانشگاه میشیگان

۱۲۹,۰۰۰ تومان