نمایش 1–12 از 42 نتیجه

با ارائه مجموعه های تخصصی پزشکی شما را یک قدم به سمت پیشرفت و همپام شدن با دانش و علم روز جهانی یاری خواهیم رساند.

آموزش های دانشگاهی

doctors in training 2019

۶۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش پزشکی داخلی با مداستادی

۴۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش توانبخشی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش جراحی

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش دندانپزشکی بالینی

۱۷,۵۰۰ تومان