Showing 1–12 of 40 results

با ارائه مجموعه های تخصصی پزشکی شما را یک قدم به سمت پیشرفت و همپام شدن با دانش و علم روز جهانی یاری خواهیم رساند.

آموزش های دانشگاهی

doctors in training 2019

۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش آناتومی بدن انسان

۶۱,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش پزشکی داخلی با مداستادی

۳۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش توانبخشی

۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش جراحی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش دندانپزشکی بالینی

۱۷,۵۰۰ تومان