مشاهده همه 5 نتیجه

آموزش های کشاورزی، مجموعه فیلم ها، مستند ها، سمینارها و دوره های آموزشی رشته کشاورزی از جمله آموزش جنگل داری، آموزش های پرورش گیاهان و جنگل زراعی، کشاورزی ارگانیک و بسیاری دیگر

۲۹,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان

زیرنویس انگلیسی

آموزش باغبانی ران فینلی

۱۲,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان