Showing 37–48 of 94 results

آموزش های دانشگاهی

انتخاب صحیح روکش سرامیک دندان

۱۷,۵۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

ایمپلنت دندان از تشخیص تا عمل

۲۵,۰۰۰ تومان

بسته های ویژه فروشگاه بازه

بادی کد بردلی نلسون

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

بی حسی موضعی در دندانپزشکی

۳۸,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان