Showing 1–12 of 17 results

فیلم ها و دوره های تخصصی آموزش های تجارت و روش های آن

۷۳,۰۰۰ تومان

بسته های ویژه فروشگاه بازه

آموزش باز کردن حساب بانکی خارجی و مهاجرت

۳۵,۰۰۰ تومان

بسته های ویژه فروشگاه بازه

آموزش فروش – مهارت های فروشنده موفق

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بسته های ویژه فروشگاه بازه

آموزش نوشتن متن تجاری – کپی رایتینگ

۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان

تجارت الکترونیکی

راهنمای واردات از چین

۲۳,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان