نمایش یک نتیجه

مهارت های سخنرانی – دوره ها و سمینار های آموزش مهارت ها و نکات سخنرانی و صحبت در جمع، شامل تخصصی ترین و کلیدی ترین نکات سخنرانی

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان