Showing 1–12 of 39 results

فیلم ها و سمینارها تخصصی موفقیت و هدف در فروشگاه بازه هر آنچه برای پیشرفت و هدفگذاری می خواهید از ما بخواهید.

زیرنویس انگلیسی

۵۲ درس فروش از زیگ زیگلر

۱۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش ان ال پی – دوره جامع

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش های دانشگاهی

آموزش های آنتونی رابینز

۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان