نمایش یک نتیجه

اکهارت تله مجموعه فیلم و سمینار و کتاب های آموزشی از شناخته شده ترین و تاثیر گذار ترین شخصیت فلسفی دنیا در سال های اخیر، شامل آموزه ها و دریافت های اکهارت تله.