نمایش 1–12 از 17 نتیجه

جوجیتسو برزیلی یک ورزش رزمی است که بر فنون گلاویزی و مبارزه در وضعیت خاک تأکید دارد. در مبارزات این رشته هدف به‌ دست آوردن وضعیت برتر نسبت به حریف و بی‌ دفاع ساختن او با استفاده از تکنیک‌های قفل‌کننده‌است.
جوجیتسو بر این اصل تأکید دارد که یک شخص کوچک‌ تر و ضعیف‌ تر با به‌کارگیری صحیح تکنیک‌ها و شناخت شیوه‌های جابجایی نیرو می‌تواند یک مهاجم بزرگ‌ تر و قوی‌ تر از خود را شکست دهد.
فروشگاه اینترنتی بازه در راستای تسلط کافی هنر جویان ورزش رزمی جوجیتسو به این رشته ورزشی اقدام به گردآوری و ارائه دوره های آموزشی بی نظیر در ارتباط با این هنر رزمی نموده و در اختیار شما قرار داده است.

۵۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش نوگی جوجیتسو

۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان