Showing 1–12 of 17 results

جوجیتسو برزیلی یک ورزش رزمی است که بر فنون گلاویزی و مبارزه در وضعیت خاک تأکید دارد. در مبارزات این رشته هدف به‌ دست آوردن وضعیت برتر نسبت به حریف و بی‌ دفاع ساختن او با استفاده از تکنیک‌های قفل‌کننده‌است.
جوجیتسو بر این اصل تأکید دارد که یک شخص کوچک‌ تر و ضعیف‌ تر با به‌کارگیری صحیح تکنیک‌ها و شناخت شیوه‌های جابجایی نیرو می‌تواند یک مهاجم بزرگ‌ تر و قوی‌ تر از خود را شکست دهد.
فروشگاه اینترنتی بازه در راستای تسلط کافی هنر جویان ورزش رزمی جوجیتسو به این رشته ورزشی اقدام به گردآوری و ارائه دوره های آموزشی بی نظیر در ارتباط با این هنر رزمی نموده و در اختیار شما قرار داده است.

۵۳,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش حرفه ای جوجیتسو از ماکادو

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش نوگی جوجیتسو

۱۶,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش یوگا برای ورزش های رزمی

۲۱,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

پکیج طلایی آموزش جوجیتسو برزیلی

۶۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان