نمایش یک نتیجه

جوجیتسو یک ورزش رزمی است که مبتنی بر مبارزه در فاصله ی نزدیک با یک مهاجم مسلح یا غیر مسلح ابداع شده است.
حرکات پایه ای در جوجیتسو شامل ضربه زدن ، گرفتن ، پرتاب کردن و فشار آوردن بر روی مفاصل مهاجم بود که در دوران های مختلف استادان با تعلیم و گسترش این فنون باعث پیشرفت و تکامل تکنیکهای جوجیتسو شدند.
فروشگاه اینترنتی بازه با تخمین وجود علاقمندان بسیاری به این رشته در کشورمان و در جهت پیشرفت ورزشکاران در ورزش رزمی جوجیتسو اقدام به شناسایی و گردآوری دوره های آموزشی این ورزش رزمی نموده تا امروز بتواند با افخار در اختیار شما ورزش دوستان گرامی قرار دهد.

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش فنون جوجیتسو از دمیان مایا

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش یوگا برای ورزش های رزمی

۲۱,۰۰۰ تومان