نمایش 1–12 از 14 نتیجه

به زبان ساده دفاع شخصی مجموعه آگاهی ها و توانایی هایی است که شخص بتواند با تکیه بر آنها در برابر مهاجمان از خود دفاع کند و از امنیت بیشتری در زندگی برخوردار شود.
همچنین بر خلاف تصور دفاع شخصی مهارت هایی صرفا فیزیکی و درگیرانه نیست و امروزه در دوره های آموزشی دفاع شخصی بر روی مهارت هایی که فرد را از افتادن در دام یک درگیری فیزیکی حفظ می کند تمرکز می کنند.
فروشگاه اینترنتی بازه با شناخت ضرورت فراگیری دفاع شخصی در زندگی روزمره سعی در گردآوری بهترین فیلم های آموزش دفاع شخصی کرده است تا در اختیار افرادی که دفاع در برابر حملات را نیاز خود می دانند قرار دهد.

۱۵,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش ورزش رزمی

آموزش کاجو کنبو

۱۲,۰۰۰ تومان

بسته های ویژه فروشگاه بازه

آموزش کامل مبارزات خیابانی

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان