Showing 1–12 of 13 results

به زبان ساده دفاع شخصی مجموعه آگاهی ها و توانایی هایی است که شخص بتواند با تکیه بر آنها در برابر مهاجمان از خود دفاع کند و از امنیت بیشتری در زندگی برخوردار شود.
همچنین بر خلاف تصور دفاع شخصی مهارت هایی صرفا فیزیکی و درگیرانه نیست و امروزه در دوره های آموزشی دفاع شخصی بر روی مهارت هایی که فرد را از افتادن در دام یک درگیری فیزیکی حفظ می کند تمرکز می کنند.
فروشگاه اینترنتی بازه با شناخت ضرورت فراگیری دفاع شخصی در زندگی روزمره سعی در گردآوری بهترین فیلم های آموزش دفاع شخصی کرده است تا در اختیار افرادی که دفاع در برابر حملات را نیاز خود می دانند قرار دهد.

۱۲,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش ورزش رزمی

آموزش کاجو کنبو

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان