نمایش یک نتیجه

قدرت یادگیری توسط فیلم های آموزشی را دست کم نگیرید!
راهی آسان، سریع و لذت بخشی برای آموختن نحوه کار با سلاح های سرد و نحوه دفاع در مقابل آنها، روش های دفاع از خود در شرایط ناگوار را با مجموعه های آموزشی ما بیاموزید.

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان

آموزش ورزش رزمی

ایایدو کاتا

۱۲,۰۰۰ تومان