نمایش یک نتیجه

قدرت یادگیری توسط فیلم های آموزشی را دست کم نگیرید!
راهی آسان، سریع و لذت بخشی برای آموختن نحوه کار با سلاح های سرد و نحوه دفاع در مقابل آنها، روش های دفاع از خود در شرایط ناگوار را با مجموعه های آموزشی ما بیاموزید.

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش یوگا برای ورزش های رزمی

۲۱,۰۰۰ تومان

آموزش ورزش رزمی

ایایدو کاتا

۱۲,۰۰۰ تومان