Showing all 3 results

نینجوتسو یک ورزش رزمی ژاپنی است که در واژگان به معنی حرکت پنهانی می باشد و در آن استراتژی‌ ها و تاکتیک‌ های جنگ‌های نا متعارف و چریکی و روش‌های جاسوسی و پنهان‌ کاری آموزش داده می‌شود.از بارز ترین ویژگی های نینجوتسو این است که جسم را پایگاه فکر و اندیشه می‌داند و کالبد آدمی را آموزش می‌دهد تا با آن روح را بسازد. همچنین در هنر رزمی نینجوتسو اصول اصلی و اجرای تکنیک‌ ها نیاز به سرعت ، تعادل ، تمرکز ، قدرت و تنظیم زمان تنفس و کنترل آن دارد و بدون آن فاقد ارزش است.
در فروشگاه اینترنتی بازه شما می توانید آموزش های جامع برای ورزش رزمی نینجوتسو در اختیار داشته باشید تا این هنر رزمی را از اساتید برتر دنیا فرابگیرید.

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان