مشاهده همه 5 نتیجه

کاراته در معنای واژه به مبارزه با دست اشاره دارد که از ترکیب روش‌های جنگی بومی ژاپن و هنرهای رزمی چینی که در ژاپن به کنپو معروف است، پدید آمده‌است.
کاراته یک هنر رزمی مبتنی بر ضربه زدن است که از ضربات مشت ، لگد ، زانو ، آرنج و تکنیک‌ های دست باز مانند دست چاقویی تشکیل می‌شود. در برخی سبک‌ های کاراته فنون گلاویزی ، قفل مفصل ، مهار حریف ، پرتابی و ضربه به نقاط حساس نیز آموزش داده می‌شود.
فروشگاه اینترنتی بازه به منظور افزایش سطح فنی کاراته کاران و علاقمندان به ورزش رزمی کاراته مجموعه های آموزشی بی نظیری را در اختیار شما قرار داده است.

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش ورزش رزمی

ایایدو کاتا

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان