مشاهده همه 2 نتیجه

فیلم ها و دوره های آموزشی مقدماتی تا استاد بزرگی شطرنج از بهترین های دنیا در این رشته ورزشی. شما یا کودکان شما می توانند از این دوره ها برای یادگیری بهره بگیرند.