مشاهده همه 8 نتیجه

یوگا از یک دیدگاه به معنای کنترل کردن آمده‌ است که در آن صورت یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. از طرف دیگر می‌ توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است.
تمرینات یوگا و مدیتیشن می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند ، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی ، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد.
فروشگاه اینترنتی بازه در زمینه آموزش یوگا برترین فیلم های آموزش یوگا و مدیتیشن را گردآوری کرده است تا در اختیار علاقمندان به ورزش یوگا قرار دهد.