مشاهده همه 9 نتیجه

یوگا از یک دیدگاه به معنای کنترل کردن آمده‌ است که در آن صورت یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوة خود دانست. از طرف دیگر می‌ توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظارة خود و خودشناسی است.
تمرینات یوگا و مدیتیشن می‌تواند روح انسان را تقویت کند و آن را به آفریننده جهان هستی نزدیکتر کند ، تا بدین صورت انسان از لحاظ روحی ، درک بیشتری به خود و خدای خود داشته باشد.
فروشگاه اینترنتی بازه در زمینه آموزش یوگا برترین فیلم های آموزش یوگا و مدیتیشن را گردآوری کرده است تا در اختیار علاقمندان به ورزش یوگا قرار دهد.

۸,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان

آموزش جوجیتسو برزیلی

آموزش یوگا برای ورزش های رزمی

۱۳,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان