نمایش 1–12 از 155 نتیجه

کارگاه آموزشی فروشگاه بازه ارائه دهنده تخصصی ترین دوره های آموزشی کارگاهی و سمینارهای علمی، هنری، فنی و تخصصی برای تمامی دانشجویان و هنرجویان و افرادی که به دنبال آموختن حرفه و تخصصی جدید می باشند.

کارگاه های آموزشی

۲۴ پروژه کار با چوب در خانه

۱۲,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان