Showing 1–12 of 16 results

مجموعه فیلم ها و دوره های آموزش ماشین کاری

۲۱,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش پیچ سازی با ماشین تراش

۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت چرخ دنده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت ماشین فرز

۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش فرزکاری پیشرفته

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با اره مویی

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با اره نواری

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با مینی فرز

۱۸,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ماشین میکرو تراش

۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان