نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مجموعه فیلم ها و دوره های آموزش ماشین کاری

کارگاه های آموزشی

آموزش پیچ سازی با ماشین تراش

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت چرخ دنده

۱۸,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش ساخت ماشین فرز

۳۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با اره مویی

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با اره نواری

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش کار با مینی فرز

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان