نمایش 1–12 از 40 نتیجه

مجموعه فیلم ها و دوره های تخصصی و مبتدی کار با چوب و ماشین های چوبکاری

کارگاه های آموزشی

۲۴ پروژه کار با چوب در خانه

۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش پرداخت دستی چوب

۱۰,۵۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

زیرنویس انگلیسی

آموزش ساخت صندلی موریس

۱۲,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان