نمایش 1–12 از 39 نتیجه

مجموعه فیلم ها و دوره های تخصصی و مبتدی کار با چوب و ماشین های چوبکاری

کارگاه های آموزشی

۲۴ پروژه کار با چوب در خانه

۱۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه های آموزشی

آموزش پرداخت دستی چوب

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

زیرنویس انگلیسی

آموزش ساخت صندلی موریس

۱۴,۰۰۰ تومان