ذر حال نمایش 1–12 از 29 نتیجه

کتابخانه الکترونیکی فروشگاه بازه حاوی کتاب ها، مجلات، مقاله ها و راهنماهای الکترونیکی در تمای شاخه های دانش و علوم مختلف می باشد.

کتابخانه الکترونیکی

A Concise Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery

۱۷,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

A Consumer’s Guide to Dentistry, 2nd Edition

۱۶,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

A Practical Guide to Hospital Dentistry

۱۷,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

A Practical Guide to the Management of Impacted Teeth

۱۷,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

A Practical Manual of Public Health Dentistry

۱۸,۰۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

A Textbook of Public Health Dentistry

۱۶,۵۰۰ تومان
حراج!

کتابخانه الکترونیکی

Advanced Ceramics for Dentistry

۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

Advanced Endodontics

۷,۵۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

Behavioral Dentistry, 2nd Edition

۱۷,۵۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition

۱۸,۰۰۰ تومان

کتابخانه الکترونیکی

Dental Practice: Get in the Game

۱۶,۰۰۰ تومان