آموزش ابزارهای مدیریت و کارآفرینی : افزایش بازدهی کار تا مقدار حداکثر

۵۰,۰۰۰ تومان

مدیریت زمان و فعالیت های خود را در دست بگیرید! این مجموعه حاوی تخصصی ترین مباحث مدیریتی میباشد که توسط نامدارترین مدیران جهان در سری آموزش های تخصصی زیر ارائه می گردد.