آموزش انرژی درمانی با دنا ایدن

۹,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان

در مجموعه آموزش انرژی درمانی با دنا ایدن ، دنا طیف وسیعی از تکنیک های خود درمانی با انرژی را که بسیار موثر و کارامد می باشند را به شما آموزش می دهد.

پاک کردن