آموزش ای آی دو – ایایدو

۱۷,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه ایایدو کاتا که در آن کاتاهای ورزش ای آی دو بطور کامل آموزش داده میشود و میتوانید با استفاده از آن امتحانات تعیین سطح این ورزش رزمی را بخوبی طی کنید

صاف