آموزش برندینگ و برندسازی – ساخت برند تجاری

۱۸,۰۰۰ تومان

برندسازی – آموزش برندینگ تجاری، این دوره نتیجه 20 سال تجریه و فعالیت کاری پورتر در شبکه های اجتمای، بازاریابی ایمیلی و بسیار تکنیک های دیگر میباشد که قدم قدم شما را آموزش می دهد.