آموزش جامع کوندالینی یوگا از مایا فینس

۱۲,۰۰۰ تومان

در آموزش جامع کوندالینی یوگا از مایا فینس شما با مانتراها و حرکات یوگای کوندالینی آشنا شده و سطح انرژی جسمی و ذهنی خودتان را افزایش میدهید