آموزش جراحی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش جراحی شامل مهارت های آموزش بخیه زدن، فیلم آموزشی جراحی قلب در بزرگسالان و مدیریت دریچه های قلب، آموزش های بی حسی زمان جراحی و موضوعات جراحی عصبی و فیلم آموزش اصول ابتدایی جراحی و بسیاری دیگر.