آموزش جیت کان دو از پل ووناک

۱۴,۰۰۰ تومان

در مجموعه آموزش جیت کان دو از پل ووناک، مربی مشهور جیت کان دو پل ووناک در هفت قسمت جداگانه تعداد زیادی از حرکات و فنون جیت کان دو را به شما آموزش می‌دهد.