آموزش های پیشرفته ی تنیس – جیمز جنسن

۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش تنیس به صورت حرفه ای توسط جیمز جنسن یکی از بهترین مربیان تنیس در دنیا!