آموزش حرفه ای کشتی از جان اسمیت

۸,۵۰۰ تومان

7 فیلم آموزشی از قهرمان آمریکایی کشتی المپیک (سئول و بارسلونا)، جان اسمیت.