آموزش دفاع شخصی مبتدی تا پیشرفته

۲۱۶,۰۰۰ تومان

مجموعه بی نظیر فیلم های آموزش دفاع شخصی از برترین اساتید حال حاضر دنیا، بهترین فنون و تکنیک های دفاعی را به شما آموزش می دهند