آموزش رهبری و مدیریت حرفه ای

۲۷,۰۰۰ تومان

در مجموعه آموزش رهبری و مدیریت حرفه ای ، شما مهارت رهبران بزرگ را در هفت قسمت یاد میگیرید که شامل مهارت های نوآوری رهبران بزرگ، استراتژی جذب استعداد های درخشان، آشنایی با ذهن یک رهبر بزرگ و … میشود