آموزش زبان پیمزلر : یادگیری چهل زبان زنده دنیا با روش پیمزلر

۷۲,۰۰۰ تومان

آموزش زبان پیمزلر ، یک روش قدرتمند برای یادگیری زبان های خارجی هست که از طریق صوت، آموزش روش صحیح تلفظ جملات را انجام داده و با تمرین و تکرار آن را در ذهن وی ثبت و محکم میکند.