فنون ترکیبی ضربه ای برای مبارزات آزاد با اندرسون سیلوا

۱۲,۰۰۰ تومان

آموزش فنون ترکیبی برای مبارزات آزاد با اندرسون سیلوا، برترین ورزشکار سبک ام ام ای در دنیا