آموزش مدیریت و رهبری – جان ماکسول John C.Maxwell

۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت و رهبری – جان ماکسول John C.Maxwell شما نیز تکنیک های مدیریت و رهبری را بیاموزید، جان سی ماکسول استاد این کار است! او نویسنده ای قهار و توانمند است که بیش از 60 جلد کتاب که موضوع اصلی همه آنها رهبری و مدیریت بوده به چاپ رسانده است.