آموزش مطیع کردن اسب از پت پارلی

۱۵,۰۰۰ تومان

در مجموعه آموزش مطیع کردن اسب از پت پارلی، یاد میگیرید که چطور اسبی مطیع و آرام که حرکات شما را درک کند پرورش بدهید.