آموزش مقدماتی توله سگ نگهبان (زیرنویس فارسی)

۲۰,۰۰۰ تومان

در مجموعه تمرینات تقویت گاز برای توله ها (زیرنویس فارسی) ، شما با روش های انتخاب و خریداری بهترین توله برای استفاده بعنوان سگ گارد و سگ پلیس، و تمرینات ویژه به توله برای تقویت گاز و خصوصیات حمله ای و دفاعی وی آشنا میشوید. به زبان فارسی