آموزش مهارت های شغلی و سازمانی : مهارت های محیط کار

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مهارت های سازمانی را با این مجموعه یادگرفته و کارمندانی پرانرژی، با انگیزه، و پربازده داشته باشید