آموزش هاتا یوگا برای افراد تازه کار

۱۲,۰۰۰ تومان

مجموعه آموزش هاتا یوگا برای افراد تازه کار، که به یوگای فیزیکی و حرکتی گفته می شود، بدن را از طریق تنفس و تمرینات کششی یوگا، برای استفاده از فواید جسمی و روحی این ورزش مفید آماده می کند.