آموزش پرداخت ماشینی در جواهرسازی

۱۳,۸۰۰ تومان

آموزش پرداخت ماشینی در جواهر سازی، با استفاده از ماشین ها و ابزار دستی فینیشینگ “پرداخت” روند ساختن جواهرات خود را تا چندین برابر سرعت می بخشید.