آموزش کاجو کنبو

۱۲,۰۰۰ تومان

مجموعه کاجو کنبو پیشرفته : آموزش تکنیک های پیشرفته دفاع شخصی سبک کاجوکنبو استاد سیهو امپرادو که ویژگی بارز آن سرعت بالا و حرکات انفجاری آن است