مجموعه آموزش کاراته مبتدی تا حرفه ای

۱۰۵,۰۰۰ تومان

 آموزش کاراته از مبتدی تا حرفه ای در سبک های کیوکوشین، شوتوکان، شورین ریو و سایر با آموزه های اساتید این مجموعه ها در صدر خواهید بود.