آموزش کار با اره مویی

۱۲,۰۰۰ تومان

در این دوره آموزشی، استیو به شما فرآیند کار با اره مویی و گردهم آوری بسیاری از ابزارها را آموزش خواهد داد