آموزش کار با اره نواری

۱۲,۰۰۰ تومان

در این دوره آموزشی با نحوه عملکرد و کار با اره نواری آشنا خواهید شد.