آموزش کاشیکاری کانتر آشپزخانه

۱۲,۰۰۰ تومان

در این فیلم آموزشی تکنیک های کاشیکاری کانتر آشپزخانه به شما آموزش داده میشود.