آموزش کشاورزی غذایی برای همه

۲۷,۰۰۰ تومان

روش پرورش همه چیز: کاشت محصولات کشاورزی برای همه یک راهنمایی عملی برای کشت محصولات تازه، از دانه تا زمان برداشت است. این محصول آموزشی توسط باغبان مشهور، ملیندا مایرز، آموزش داده شده است

شناسه محصول: BZ10483 دسته: