اطلس روند درمانی اندو

۱۴,۰۰۰ تومان

در این فیلم آموزشی دکتر استفان بوچانان نحوه استفاده از آخرین ابزارها و تکنیک های علم اندو “عصبکشی” را برای درمان هر چه بهتر ریشه آموزش می دهد.